AVTORJI

Zasnova in razvoj projekta: Zavod Culturemaker

Koprodukcija projekta: Muzej in galerije mesta Ljubljane – RogLab, Zavod Culturemaker
Razvoj in koordinacija projekta: Meta Štular

Koordinacija delavnice: Tea Pristolič
Tehnična podpora: Tomo Per
Oblikovanje spletne strani: Grace Jun, Anka Štular

Spletno stran uredila: Sabrina Lever

Fotografija: Manca Juvan, Peter Giodani (Pilius photos)
Kickstarter Video: Jure Niedorfer
Vodja kampanje Kickstarter : Tjaša Tolj
Prevod: Andreja Šalamon Verbič
Jezikovni pregled: Jeff Bickert in Petra Jordan

Posebna zahvala: Klaudija Poropat, Katarina Miličević, Tanja Pirnat, Silvo Mehle, Emil Bohinc, Špela Šubic, Valentin Rihar, Barbara Slaček, Gal Jakič, Tanja Cerkvenik, Dane Kastelic, Blanka Markovič, Primož Jeralič, Vanja Djuran, Cveto Uršič, Grega Piškur, Markus Lutz, Domen Uršič, Tomaž Lampe, Tomaž Draž, Mustajbašić Tufik, Alenka Milovanović in Milojka Popović.

 

PRAVNO OBVESTILO

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Zavod Culturemaker ne sprejema nikakršne odgovornosti za informacije, ki so objavljene na spletnih straneh, s katerimi je spletno mesto DESIGN (DIS)ABILITY povezano.


ZASEBNOST
Vsa besedila in fotografije, objavljene na spletnem mestu DESIGN (DIS)ABILITY, so intelektualna lastnina Zavoda Culturemaker in projektnega partnerja Muzeja in galerije mesta Ljubljane - RogLab. Besedilo in fotografije se lahko razmnožujejo in prenašajo zgolj za osebno nekomercialno rabo. Za vsako drugačno obliko in namen prenosa podatkov morate predhodno pridobiti dovoljenje navedenih projektnih partnerjev. Blagovna in storitvena znamka, ki se pojavlja na teh straneh, je s strani Zavoda Culturemaker registrirane blagovna znamka.